top of page

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan

Teotihuacan – pochází z jazyka náhuatl ,,Teōtihuácān”,  Místo, kde byli stvořeni bohové; město bohů, takto se jmenovalo jedno z největších měst v celé Mezoamerice za prehispánského období. Toponymum je náhuatlského původu a bylo používáno kmenem mexiků, ale nezná se opravdový název, jak městu říkali jeho vlastní obyvatelé. Trosky města se nacházejí na severovýchodě Valle de Mexico v obcích Teotihuacan a San Martin de las Piramides, zhruba 45 kilometrů od Ciudad de Mexico. Archeologická zóna byla vyhlášena Unescem Dědictvím Lidstva v roce 1987.

 

      Původy Teotihuacanu jsou ještě pořád předmětem bádání pro specialisty. Kolem začátku našeho letopočtu byl Teotihuacan vesnice, která byla důležitá jako kultovní středisko údolí Anahuac. První významné stavby pocházejí z této doby, jako to dokazují vykopávky u Měsíční Pyramidy. Apogeum města se konalo během doby klasické (III. - VII. století n.l.). V této etapě bylo město důležitým obchodním a politickým uzlem o rozloze zhruba 21 km2 a 100 – 200 tisíc obyvatelích. Vliv Teotihuacanu pocítily všechny směry Mezoameriky, jako to dokazují objevy v Tikalu a Monte Albánu, kromě ostatních míst, která měla důležité vztahy s Teotihuakánci. Pád města nastal v VII. století v kontextu poznamenaném politickou nestabilitou, interními rebelstvími a klimatickými změnami, které zapříčinily kolaps severní Mezoameriky. Většina populace města se roztrousila mezi různými lokalitami v mexické pánvi.

 

      Nezná se etnická identita původních obyvatel Teotihuacanu. Mezi kandidáty jsou Totonacové, Nahuové a osady mluvící otomanguanským jazykem, zvláště Otomiové. Nejsoučasnějsí domněnky jsou, ze Teotihuacan byl kosmopolitní město, do jehož rozkvětu byly zapojeny skupiny různých etnických původů, jako to dokazují objevy v zapotecké čtvrti a přítomnost předmětů pocházejících z ostatních mezoamerických regionů, především z regionu del Golfo a mayské oblasti.

 

      Za prehispánského období byl Teotihuacan středem zájmu pro jeho následníky. Toltékové a Mexikové vykopali zbytky města, aby vyjmuli jeho cenné předměty. Toto bylo potvrzeno archeologickým výzkumem v Tule a v Templo Mayor (Hlavní Pyramida) v Mexiku – Tenochtitlanu. Z tohoto města se stalo mýtické město pro mezoamerickou víru jako mexiků, Legenda o Sluncích.

 

      Teotihuacan je toponymum náhuatlského původu, který byl městu dán několik  století po jeho zániku náhuatlskými osadníky. Mexikové používali toto jméno, když se obraceli na trosky antického města a jimi byl rozšířen do španělského jazyka v obdobi kolonizace. Zdroje Mexiků jsou původem mnohých nedorozuměni ohledně Teotihuacanu, protože oni se s městem seznámili, až když bylo opuštěno. Podle nich byl Teotihuacan město minulosti kdy zároveň rozkvétala Tula, proto si také mysleli, že jeho obyvatelé byli Toltékové.

 

    V současnosti je archeologická zóna Teotihuacanu nejnavštěvovanější v celém Mexiku, předčí dokonce i Chichen Itzu a Monte Albán. Přes to všechno co by se dalo předpokládat vzhledem k velkému počtu restaurovaných monumentů, archeologické vykopávky v Teotihuacanu pořád pokračují a postupně se o tomto městě dovídáme čím dál tím víc, aniž by se znaly tak důležité otázky, jako jeho původní název a etnická souvislost jeho zakladatelů. Naopak se ví, že to bylo kosmopolitní místo skrz doloženou přítomnost původních skupin z golfského pobřeží a ze středního údolí Oaxaky.

bottom of page