top of page

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil

Sayil je mayské naleziště na jihovýchodě Yucatanu nedaleko slavnějšího Uxmalu. Obě místa jsou na seznamu Unesco od roku 1996. Sayil zažil velice krátkou dobu rozkvětu ke konci doby klasické. Komplex budov a archeologické nálezy naznačují, že se jedná o město, kterému vládli panovníci jejichž bohatství pocházelo ze zemědělství. Sayil leží na vápencovém podloží v regionu Puuc, 7 km jižně od Kabah a 5 km od Xlapaku a dalších 5 km od Labná. Byl vybudován v menším údolí mezi nízkými kopečky.

      Region Puuc, do kterého patří i Sayil mívá období dešťů, které se střídají s obdobím sucha. Nejsou zde žádné povrchní řeky, protože zemský povrch je zde pórovitý a veškerou dešťovou vodu vsakuje.

      Sayil byl založen asi v roce 800 n.l., v pozdním období klasickém. Je možné, že jej založila skupina válečníků mayských putunů. Město zažilo největší rozkvět okolo roku 900 a mělo rozlohu asi 5 km2 a 10.000 obyvatel, ze kterých polovina žila za městem. Dešťovou vodu zde zadržovali ve studních, neboli cisternách ,,chultunes", zemědělské plochy se nacházely v sousedních údolích. Je také možné, že se sem potraviny dovážely z větší dálky. Sayil začal upadat už v roce 950 a úplně opuštěn byl kolem roku 1000 n.l., což je pro města z regionu typické. Rychlý vzestup a rychlý pád. Ostatní blízká sídla jako Sodzil, Xcavil de Yaxché a Xkanabí, která v tu dobu vzrůstala, mohla být místa ovládaná Sayilem.

 

Historie

      Je možné, že Sayil a ostatní místa regionu Puuc zaujímaly důležitou pozici v období přechodu z pozdní doby klasické, (když došlo k mayskému kolapsu, který měl za následek vylidnění celého Peténska a okolí), do doby poklasické. Krátká existence Sayilu se rozvinula na troskách menšího sídla, kterému se říkalo Chaac II, který byl obydlen asi do V. století n.l. Různé chemické zkoušky provedeny na místě nám odhalují, že Sayil spadal do období klasického pozdního. Zbytky keramiky, které byly nalezeny v paláci napovídají o výměnném obchodu s Peténskem právě v této době. To stejné se týká předmětů vyrobených z obsidiánu, které dokazují, že se zde převážně obchodovalo s jihem regionu Puuc.

 

Objevení Evropany

      Na naleziště upozornili badatelé John Lloyd Stephens a Frederick Catherwood, kteří místo navštívili v roce 1841 a publikovali v roce 1843 i s ilustracemi v knize ,,Incidentes del viaje a Yucatán", ve které se zmiňovali o městě s názvem ,,Zayi".

 

Archeologické nálezy

      INAH zde provedl důležitou rekonstrukci   v první polovině XX. století. Archeologové zmapovali zhruba 3,5 km2 centrální část. Jeremy Sabloff z Pensylvánské univerzity a Gair Tourtellot zde provedli vykopávky pro Univerzitu v Novém Mexiku.

 

Popis místa 

      Místo bylo založeno podél ,,sacbé" (stezka), která vede ze severu na jih. Velký palác se nachází na konci sacbé a je nejdelší mezi budovami v Sayilu. Tento palác má 85-ti metrovou fasádu a stojí na platformě s dvojitou terasou a vypadá tak, že má tři patra. Kolem každé terasy je několik místností. Palác byl postaven v několika fázích ke konci doby klasické. Uprostřed vede schodiště do vyšších pater. Aby se postavila budova, která má nynější podobu, muselo se zbořit původní první a druhé patro. Sacbé vede z paláce asi 350 metrů ke komplexu, kde stojí vyhlídka ,,El Mirador". Tento architektonický kus je velice poškozen, ale když se dobře podíváme, skládá se ze dvou místností stojících na struktuře. Hned vedle se nachází socha ve tvaru údu. Od Miradoru vede další sacbé k dalšímu komplexu, kde se nachází hřiště na pelotu a další paláce. Uprostřed je ještě malá platforma, kde se našly trosky osmi kamenných stél a sedm oltářů. tato platforma je charakteristická ve větších sídlech regionu Puuc. Další palácový komplex se nachází na konci sacbé, odkud je pěkný výhled na jádro naleziště.

 

Chaac II

      Chaac II, tak se nazývá podle mayského boha deště (Chaak), je to malé místo asi 2km od velkého paláce. Kdysi byl Chaac II součástí sídla Sayil, nicméně toto místo už tady bylo předtím, datuje se do doby rané klasické až střední a vypadá to, že bylo také součástí obchodní sítě mezi mayi a Teotihuacanem. Chaac II měl pravděpodobně nadvládu v době, když ještě nebyl Sayil.

 

Památky

      Různé památky zařadila do časového období Tatiana Proskouriakoff na bázi jejich stylu. Stéla 6 například byla datována do roku 810 n.l. a stéla 5 byla z konce IX. století. Stély ze Sayilu jsou klasického stylu a zobrazují individua, která byla pravděpodobně panovníky tohoto místa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page