top of page

Labná

Labná

Labná

Labná

Labná

Labná

Labná

Labná

Labná

Labná

Labná

Labná je staré obřadní místo mayské civilizace. Labná znamená v mayštině ,,Starý opuštěný dům". Toto místo celosvětově proslavil oblouk, který byl postaven s naprostou přesností a je dekorován jemným zdobením. Labná je vzdálena od Uxmalu 29 km a je součástí tzv. ,,Stezky Puuc".

      Uvnitř archeologického místa se nachází ,,El Palacio" - dvoupatrový palác o délce 120-ti metrů, je to jedna z největších budov v pahorkatém regionu Puuc. Od paláce vede ,,sacbé", obřadní kamenná stezka, která vede až k pracně ozdobenému oblouku. Tato struktura je tři metry široká a šest metrů vysoká. Reliéfy jsou dobře zachovalé. Vedle oblouku se tyčí ,,El Mirador", je to chrám na pyramidálním podstavci.

      Město je poměrně malé, odhaduje se, že se mohlo rozkládat na 2,2 km2 a počítá se, že zde mohlo obývat na 3.000 obyvatel, anebo o něco víc. Doba rozkvětu města byla mezi lety 600 - 900 n.l.

bottom of page