top of page

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabah

Kabáh je mayské archeologické naleziště na Yucatánu, jihovýchodně od Uxmalu. Jméno Kabah pravděpodobně pochází ze staré mayštiny a znamená ,,pevná ruka". Takto se místo jmenovalo v době předkolumbovské a je zmiňováno v mayských kronikách. Alternativní název je ,,Kabahuacan" či ,,Královský had v ruce". Oblast byla obydlena již ve III. století př.n.l. Většina architektonických nálezů, které je dnes ještě možno spatřit, byla budována v letech 700 až 900 n.l. Na jednom z nadpraží nad dveřmi jedné budovy je vyryt rok 879, pravděpodobně vrcholný v tomto městě. Další vyryté datum je současnější, je to rok 987 a jde o dobu klasickou. Kabah byl vylidněn, anebo alespoň už se v něm nic nestavělo, několik století před příjezdem Španělů na Yucatán.

      Vyvýšená pěší stezka, neboli ,,sacbé" 18 km dlouhý a 5 metrů široký, s oblouky po obou stranách, spojoval město s Uxmalem. První detailní informace o místě podali John Lloyd Stephens a Frederick Catherwood v roce 1843.

      Město Kabah je již zmiňováno ve spisech Chilam Balam z Chumayelu a jeho název tam znamená silnou a mocnou ruku. Má se za to, že název souvisí s kamennou reprezentací muže, který v ruce svírá hada a která je umístěna u vchodu. Teoberto Maler jej nazval Kabahuacan.

      Má rozlohu 1,2 km², o délce 1 km od jihu na sever a 1,2 km od východu na západ. Tato plocha byla archeologicky probádána. Odhaduje se, že všechny ty hromádky kamení, které leží okolo, jsou další budovy a ještě nebyly odhaleny. Neexistovaly zde žádné zdroje vody a tak se používaly studny ,,chultunes", které zadržovaly dešťovou vodu.

      Město se rozprostírá kolem osy, která protíná sever a jih a budovy jsou propojeny stezkami ,,sacbé". Jeden z nich, ten největší, vychází od ,,Vítězného oblouku" a vede do Uxmalu, který je vzdálen 37 km směrem na severovýchod. Budovy jsou uspořádány ve skupinách a jsou umístěny jedny na východ a druhé na západ kolem hlavní osy.

      Západní skupina je ta, ve které objevitel Stephens našel dřevěnou desku, která na sebe upozornila perfektním řezem. Deska byla odvezena do Spojených Států a tam shořela, když vypukl požár. Současný stav budov je zchátralý. Na stěnách místností jsou malby, které byly provedeny červenou barvou dlaněmi. Proto se tomuto místu říká maysky ,,Dzalkabilkik", což v překladu znamená ,,Místo krvavých rukou".

 

Nejdůležitější budovy, které byly objeveny v Kabah jsou:

      Vítězný Oblouk - nedaleko centra se nachází oblouk, který naznačuje začátek anebo konec ,,sacbé", která spojuje Kabah s Nohpatem a s Uxmalem. Není nijak zdobený, má pouze dva reliéfy uprostřed a měl taky spodní část nabarvenou na červeno (ještě jsou tam po červené barvě stopy). Byl rekonstruován v 50. letech XX. století pod vedením mexického archeologa Ponciana Salazara. 

      Velká Pyramida - byla postavena na vyvýšeném terénu. Toto vyvýšení bylo využito ke zpevnění a na něm pak byla postavena struktura s různými terasami. Jsou tam zbytky schodiště a také jakési ložnice.

      Palácový komplex - také byl postaven na přírodně vyvýšeném terénu a jedná se o nejvyšší budovu ve městě. Je celkem dobře zachovalý a jsou tam dvě schodiště, po kterých se dá vejít dovnitř. Odhaduje se, že palác mohl mít na 30 místností. Druhé patro má vstupy o různých šířkách a některé jsou rozděleny sloupy. Fasáda je zdobena sloupky a ty jsou rozděleny do tří sekcí. U paláce je další budova o dvou schodištích, jedno na severní a druhé na západní části a společně tvoří vstupní oblouk s velkými sloupy do komor v přízemí. Tato budova spojuje palác s tzv. Codz Poopem. Důležitost této budovy svědčí o velkém počtu obyvatel, kteří zde žili, což dokazují četné ,,chultunes" (studny), kterých tam bylo napočítáno 14.

      Codz Poop - ,,stočená rohož" takto se překládá Codz Poop do češtiny a je to nejdůležitější budova v Kabah. Taky se mu jinak říká Palác Masek. Byl postaven na umělé platformě a jeho stěny jsou bohatě zdobeny. Na západní straně jsou masky boha deště ,,Chaaka" a dole pod nimi jsou propletení hadi. Nad nimi je trojúhelníková geometrická dekorace. Naproti masek, na terase před budovou, je oltář po obou stranách zdobený hyeroglyfy. Na jižní straně jsou zbytky schodiště. Takové bohaté ornamenty jsou vrcholem stylu Puuc.

 

      Na prostranství před budovou se našly dvě skoro stejné sochy, které musely být součástí zdobení fasády a jsou umístěny v Antropologickém muzeu v Mexiku.

      Místo se nachází nedaleko turistického Tikulu a je součástí ,,Stezky Puuc". Ruiny se nacházejí podél obou stran silnice, která místem vede. Některé budovy jsou málo navštěvované anebo jsou úplně prorostlé džunglí. V roce 2003 tady byl projekt, který měl očistit a restaurovat více staveb a provést více archeologických vykopávek pod vedením archeologa Ramóna Carrasca.

 

 

 

 

bottom of page