top of page

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero

Hormiguero - uvnitř regionu Río Bec, který byl typický svými zoomorfními průčelími, můžeme v Hormigueru pozorovat budovu rozdělenou do tří sekcí s obrovskou maskou uprostřed, která má po stranách dvě zaoblené věže. Schodiště této budovy je však pro tuto oblast netypické. Průčelí se trochu podobá tomu v Hochobu, také ve tvaru příšery s otevřenou tlamou. Tento koncept se považuje za místo mezi světem a podsvětím.

 

Historie 

      První záznamy pocházejí od archeologů Karla Rupperta a Johna Denisona během své druhé expedice do Campeche, kteří byli vysláni institucí Carnegie z Washingtonu v dubnu roku 1933, ale až v roce 1979 se začaly provádět první rekonstrukce a vykopávky. Dnes už víme, že vrcholná doba Hormiguera byla mezi lety 600 - 800 n.l. známá jako doba klasická.


Procházka archeologickou zónou

      Místo se nachází na celkem rovném terénu s mírnou pahorkatinou na jižní straně a dělí se na tři skupiny (jih, střed a sever). Kolem nich se nacházejí malé obytné komplexy, je možné, že to byly menší ceremoniální prostory.

      Na severní části jižní skupiny se nachází Struktura II a vypadá to, že tahle byla asi nejdůležitější, protože byla největší a její fasáda měla zdobení s rytými motivy. Tato fasáda se skládá ze tří hlavních částí a ty jsou rozděleny dvěma věžemi se zaoblenými hranami s fingovaným schodištěm, typické pro styl Río Bec, i když chrámy jsou pro tento styl netypické, protože nejsou falešné, ale skládají se ze čtyř sloupů, které tak tvoří malý prostor. Pod nefunkčními schodišti se nachází chodba, která spojuje platformu centrální fasády s těmi bočními. Centrální fasáda struktury představuje celou zoomorfní masku boha stvořitele Itzamná. Boční sekce se skládají z částečných zoomorfních průčelí a panelů s maskami, které zabraňují vstupu do vnitřních místností v těchto sekcích. Vstupní zárubně se skládají ze sloupů, které podpírají nadpraží. Budova stojí na bázi tvořené ze tří korpusů, ty mají na jižní straně dole dvě místnosti, tak, že střecha tvoří vstupní platformu. Do budovy se vstupuje po bočním schodišti centrální fasády. Zadní (severní) průčelí je tvořeno ze sérií sloupů, něco jako podloubí, kterým se vstupuje do dvou chodeb a ty spojují zadní část věží.

     Struktura V - se nachází v centrální části, je to budova jen o jedné místnosti a je natočena k východu. Její severní fasáda má masku podobnou té Struktury II, ale menší a na bocích má kaskádu masek boha deště Chaaca. Jižní průčelí budovy je úplně hladké, kromě své horní části, kde to vypadá, že byly štukované římsy.


 

 

 

 

 

 

bottom of page