top of page

El Caracol

Caracol

Caracol

Caracol

Caracol

Caracol

Caracol

Caracol

Caracol

Caracol

Caracol

Caracol

Caracol

Caracol

Caracol

Caracol

Caracol

El Caracol - tak se jmenuje mayské naleziště, které leží v distriktu Cayo v Belize. Je vzdálené asi 40 km od archeologického naleziště Xunantunich a městečka San Ignacio a 15 km od řeky Macal v nadmořské výšce 500 metrů na úpatí Mayského pohoří. Bylo to jedno z nejdůležitějších politických center v době klasické a mohlo mít 200 km2, ještě o hodně větší, než dnešní Belize City a dvakrát tolik obyvatel.

 

      Původ názvu Caracol může být ze španělského slova ,,el caracol" - šnek, ulita, ale také spirála a je možné, že klikatá cesta, která do místa vedla byla míněná jako caracol. Tento starý název byl rekonstruován z emblematického glyfu ,,Ux Witz Ajaw" neboli Pán Tří Kopců. Celé jméno Caracolu mohlo znít také Oxwitza a pošpanělšrěno na Oxhuitza. Také se ten název mohl vztahovat ke třem zakládajícím kamenům, jak se o tom můžeme dočíst v Popol Vuh.

 

      Objevení

Na toto místo poprvé upozornil místní dřevorubec Risa Mai, který sem přišel v roce 1937 hledat mahagonové dřevo. Mai to oznámil archeologické komisi v Britském Hondurasu (dnes Belize). V roce 1938 místo navštívil archeolog A.H.Anderson a se svým kolegou H.B.Jexem tam zůstal dva týdny. (Anderson dal tomuto místu tento moderní název). Místo zmapovali, zaznamenali 9 rytých monumentů, udělali poznámky ke strukturám skupiny A a podnikli menší vykopávky. Později natrefili na dalších 40 kamenných monumentů.

 

Populace

      V Caracolu se nachází zhruba 267 struktur na jednom km2, což je o 85% více než v Tikalu.

Naleziště má 200 km2, struktury jsou mezi sebou přibližně stejně vzdáleny a jsou terasovitého typu. Bylo to jedno z největších mayských měst a mohlo mít asi 100.000 obyvatel, s přilehlým okolím až 120.000 - 180.000 obyvatel.

 

Historie

      Oblast Caracolu už byla obydlena 1.200 let př.n.l., jeho epicentrum mezi lety 650 - 950 př.n.l. Je tam 25 stél, 28 oltářů, více než 250 pohřebišť a 200 skrýší. V době raně předklasické (250 - 550 n.l.) byl součástí důležité obchodní stezky a sjednotitel regionální ekonomiky. Oficiálně byl Caracol založen v roce 331 n.l. a zakladatelem byl Te´ K´ab Chaak. Dá se zde rozpoznat teotihuakánský styl kremace u tří individuí, které souvisí s tímto datem a zároveň dokazuje vlivy ze severního Mexika.

 

Válka s Tikalem

      Caracol byl původně zadavatel mocnějšího Tikalu, který se nachází 76 km na severozápad. Moc Tikalu v VI. století zeslábla, Tikal ztratil kontrolu nad Naranjem, který ležel na polovině cesty, 42 km od každého z měst, s rivalsým Calakmulem. V roce 531 n.l. pán K´an nastoupil na trůn a o dva roky později na trůn nastoupil Yajaw Te´ K´inich II. pod záštitou tikalského krále ,,Dvojitého Ptáka" (Wak Chan K´awiil). Později, v roce 556 n.l. Tikal vyhlásil ,,hvězdnou" válku a porazil Caracol, protože ,,Vodní Pán" předtím porazil ,,Dvojitého Ptáka". Tyto špatně vysvětlitelné válečné konflikty jsou obvykle spojovány s delšími hiáty a pády dynastií. Informace pochází z glyfu, na kterém je vidět hvězdu (asi Venuši) jak nalévá vodu na zem. U těchto zvláštních hvězdných válek je archeologicky a epigraficky dokázáno, že způsobily hiát. Ten pak způsobil úbytek populace v Tikalu, přestávku v budování monumentů a zničení některých monumentů na hlavním náměstí. Těchto 120 let tikalského hiátu přispělo k inkrementaci a rozvoji Caracolu. K´an II., nejúspěšnější král Caracolu, se v roce 618 spojil s Calakmulem a za jeho vlády až do roku 658 se zasloužil o rozvoj města, o výstavbu obchodních cest a o zvýšení populace.

 

 

 

 

bottom of page