top of page

Ek Balam

Ek Balam je mayské archeologické místo na Yucatánu. Nachází se asi 30 km od Valladolidu a 2 km od vesnice Ek Balam. V yucatécké mayštině Ek Balam znamená ,,Černý Jaguár".

Od roku 300 n.l. až do příchodu Španělů měl Ek Balam 12 km2 a jeho posvátné centrum asi 1 km2, kde žila elita. Tato malá centrální plocha byla chráněna trojitou zdí. Toto velice bohaté mayské město zvané Talol, bylo založeno Ek Balamem (černým jaguárem) anebo Coch Balamem. V první polovině XI. století cizinci, zřejmě Itzaové, podmanili centra moci Ek Balamu a Yaxuná.

 

Architektura

      Většina budov byla postavena na konci doby klasické, ovšem některé nálezy z doby předklasické dokazují, že místo už bylo předtím obydlené. Vstup do tohoto obezděného města začíná mayskou klenbou, dále budovama ceremoniálního střediska, oválným palácem a hřištěm na pelotu.

 

Ty nejdůležitější ze 45-ti struktur:

      Akropolis na severní straně - je to největší struktura a má tam hrob Ukit Kan Le´k Tok´. Měří 146 metrů na délku, 55 metrů na šířku a výšku má 29 metrů. Vlysy jsou štukové, jsou krásně zachovalé a je jimi vyzdoben vstupní otvor tvaru otevřené tlamy se špičáky budˇ hada anebo nějaké příšery, nad nimi sedí král ve svém trůnu a po obou bocích má figury okřídlených válečníků. Kromě Ek Balamu se tento vzdáleně podobný druh dekorace nachází ve stylu Chenes v Campeche.

 

Oválný palác - je to cirkulární budova postavena na jihu zóny

 

Hřiště na pelotu

Pyramidy dvojčata

Stéla představující panovníka Ek Balamu, pravděpodobně Ukit Jol Ahkul.

Krásný oblouk, který slouží jako vstup anebo brána

Dvě struktury, kde ještě neproběhla vykopávka na východě a západě Akropolisu

Nástěnná malba v Ek Balamu

 

      Znamení materiálního a kulturního bohatství, stejně jako technologický a umělecký rozvoj v Ek Balamu je reprezentován v nástěnných malbách, kde malíři dosáhli obrovského výkonu, když zdobili své stavby neuvěřitelným uměleckým dílem počínajícím jednobarevným zdobením od vršků klenb až po úplnou klenbu a stěny pokryté různými barvami, jejíž trosky vyzařují důležité chvíle města. Malebný styl Ek Balamu je považován za jeden z nejlepších mayských stylů. Je naturalistický a vyjadřuje realitu s korektními proporcemi, vyznačuje se vynikající křehkostí a tvárností, jako malované reprezentace bohů a mýtických bytostí a lidské bytosti a zvířata znázorněny na stěnách budov. Od roku 1990 se projekt ,,Prehispánská nástěnná malba Mexika" věnuje studiu předkolumbovských nástěnných maleb, jako těch v Ek Balamu.

bottom of page