top of page

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzna

Edzná je mayské archeologické náleziště, které se nachází ve státě Campeche, v údolí Edzná. Je to jedno z nejzajímavějších mayských měst co se týče technologického pokroku, který zde byl vyvinut. Vzhledem k typu podloží, údolí, ve kterém se nachází, se v období dešťů zaplaví a udržuje tak vysokou vlhkost skoro po celý rok. Aby se tento problém vyřešil, vymysleli Mayové důmyslný hydraulický systém. Drenážní síť kanálů vyváděla vodu do laguny, která byla předělána na vodní nádrž tak, že uvnitř byla vybudována kamenná zdiva, mezitím co ostatní kanály vyváděly vodu k zavlažování polí. To způsobilo, že se dalo nepřetržitě jak pěstovat, tak také lovit ryby anebo po kanálech cestovat a v některých případech se využívaly i k ofenzívě. Také hlavní vystukované náměstí mělo skvělý systém zadržování vody, která po něm jen stékala a natékala rovnou do připravených ,,studen", kterým mayové říkali ,,chultunes".

      V Edzně stálo několik náboženských, správních a obytných budov rozprostírajících se asi na   

25-ti kilometrech čtverečních. Architektura je zde poznamenána stylem Puuc, Petén a Chenes

      Název Edzná pochází z yucatécké mayštiny a vztahuje se nejspíš k itzaům, skupině mayů. Kdyby to tak bylo, Edzná by znamenalo ,,Domov Itzaů". Další varianta je ,,Domov ozvěn", což by také mělo smysl, vzhledem k akustickému fenoménu, který vzniká mezi několika hlavními centrálními budovami.. Třetí význam by také mohl být ,,Domov gest", což by se zase vztahovalo ke stukové masce, která pravděpodobně existovala na hřebenu nejvyšší budovy ve městě.

 

Historie

      První záznamy obydlení sahají do doby 400 let př.n.l.. když se zde přestěhovala komunita a začala se věnovat zemědělství, zakládajíc tak dobře organizovanou společnost, která vztyčila jak tyto monumentální budovy, tak vybudovala vodní systém, díky kterému mohli lépe pěstovat a udržovat budovy.

      Na začátku našeho letopočtu se v Edzně založila ústřední vláda, která uplatnila svou politickou moc na bázi jakýchsi vztahů vládců s bohy a stala se tak hlavním východoregionálním městem v letech 400 - 1000 n.l. V období největšího rozkvětu měla Edzna zhruba 25.000 obyvatel, později postupně upadala až ke konečnému vylidnění v roce 1450.

 

Hlavní budovy

      Hlavní náměstí - široký čtyřúhelníkový prostor, kolem kterého se soustředí většina monumentálních budov. Na severní a jižní části se nacházejí dvě ,,sacbé" (mayské stezky), které se využívaly uvnitř města. Nachází se tam také ,,Platforma Nožů" a ,,Patio Ambasadorů", zůstaly tam po nich sloupy a ty se datují do doby 1000 - 1200 n.l.

      Nohochná - (Velký Dům) - zde se s velkou pravděpodobností prováděly administrativní záležitosti, i když také to mohla být jakási ,,přípravna událostí", které se poté oslavovaly na Hlavním náměstí. Tato stuktura má 4 široké chodby, do kterých se chodilo po podlaze se širokými sloupy.

      Templo des Sur (Jižní Chrám) - zahrnuje 5 těles s ,,létajícími" římsami a zastrčenými rohy, které se vzadu sbíhají do širokého svahu, nad kterým se tyčí chrám z roku 600 - 900 n.l..

      Hřiště na pelotu - skládá se za dvou paralelních struktur, nad kterými se nacházejí místnosti, do kterých se pravděpodobně pokládaly ikony bohů, kteří byli spojováni s danou událostí a také různé doplňky ke hře a jejím účastníkům.

      Chrám masek - tady se nacházejí dvě božská znázornění Boha slunce, které mají antropomorfní charakteristiku s estetickými atributy náležející elitě, jako např. švidrání, zubní mutilace, ušní a nosní propichování a obrovské zoomorfní úpravy hlavy.

      Malý Akropolis - jedná se o základy z roku 200 př.n.l., na jejichž vrchu stojí 4 budovy, které tvoří centrální nádvoří. Některé nejstarší artefakty Edzny pocházejí z tohoto místa: velká stuková maska z doby předklasické, tři stély z období osmého baktunu (mezi lety 41 a 435 n.l.) a keramika na fasádě datována do období 400 - 250 př.n.l.

      Velký akropolis - je to široké čtyřhranné prostranství, na kterém se tyčí různé monumentální struktury, jako Budova Pěti Pater, skládající se z pyramidálního podstavce se schody z pěti mas, které mají uvnitř různé místnosti a úplně nahoře stojí chrám. Patro, na kterém stojí svatyně má tvar kříže a jeho střecha zachovává zbytky ,,hřebenu" kdysi zdobeným stukovými figurami.

      Severní chrám - sestával z dlouhého širokého schodiště suterénu, jehož hlavní osa vedla k jednomu  nebo dvěma prodlouženým chodbám, ty byly později přikryty panely se širokým sklonem. Některé byly zdobeny malými bubínky. Svatyně, která stála nahoře byla minimálně čtyřikrát přestavována. Naproti chrámu se nachází platforma do tvaru písmene C a pochází z pozdější doby, 1.200 - 1.400 n.l.

      Nádvoří puuc - je vymezeno několika konstrukcemi pokrytými přesně opracovanými kvádry různých tvarů. Jsou tam také trojúhelníkové a kulaté reliéfy, které společně vytvářejí velké znaky. Odtamtud také pochází čtyřhranná socha, která představuje ,,Chaaca" (boha deště) a glyfy, jde tam rozpoznat nebeský pruh, den Imix a měsíc Yax. Hned u vchodu hlavního nádvoří je Temazcal, v jazyce náhuatl to znamená parní lázeň, v mayštině ,,chokó" a sloužil vyhrazeně k náboženským účelům.

      Stará Kouzelnice - to je další z důležitých struktur z Edzná, nachází se 800 metrů severovýchodně od Budovy Pěti Pater. Na své východní straně má schodiště, jehož rohy jsou zakulaceného tvaru a nahoře je malá svatyně.

bottom of page