top of page

Chicanná

Chicanná

Chicanná

Chicanná

Chicanná

Chicanná

Chicanná

Chicanná

Chicanná

Chicanná

Chicanná

Chicanná

Chicanná

Chicanná - tento název v mayštině znamená ,,Dům hadí tlamy" (chi - pusa, tlama, can - had, ná - dům) a pravděpodobně se vztahuje k obrovské masce z centrální fasády struktury II.

Důležitost

      Uvnitř architektonického areálu Río Bec se Chicanná vyjímá svou krásou především své struktury II, která je bohatě zdobená obrovskou maskou boha Itzamná, boha stvořitele. Jsou tam ještě vidět zbytky červené a modré barvy a také glyfy. Tzv. Dům hadí tlamy je považován za elitní místo, které patřilo Becánu.

Historie

      Nejranější éra osídlení je datována do pozdního období předklasického (300 - 250 př.n.l.) a jeho vrchol do doby pozdní klasické (550 - 700 n.l.). Toto místo bylo malým střediskem spadajícím pod Becán a mělo funkci jako regionální hlavní město.

      Vzhledem ke své eleganci a bohatému zdobení svých budov, byla Chicanná považována některými odborníky za elitní centrum regionu Río Bec. Stejně jako Becán se musela nacházet na obchodní stezce, která protínala poloostrov od Mexického zálivu po Jižní pobřeží státu Quintana Roo. Chicanná zůstala obydlena až do pozdní doby klasické a poklasické (800 - 1100 n.l.).

 

Procházka městem...

      Struktura I, která uzavírá Hlavní náměstí, je prodloužená budova se dvěma řadami o třech místnostech na každé straně. Po stranách stojí dvě velké věže se zaoblenými hranami, které byly zdobeny maskami boha deště ,,Chaaca" a vedou tam fingované schody, které vedou do falešných chrámů. Její hlavní fasáda má tři vchody, na jejichž stranách lze z profilu rozeznat zbytky masek.

      Struktura II - se nachází východně od hlavního prostranství, je to jednopatrová budova postavena na malé platformě. Její centrální fasáda je bohatě ozdobena enormní maskou, která má představovat boha ,,Itzamná", boha stvořitele všech věcí, podle mayské mytologie. Vstup představuje tlama, nad vstupním vchodem jsou zuby a na nich jde rozpoznat nos, šilhavé oči a prostor mezi obočím, ušní laloky a celé to dělá dojem jako obrovský obličej nějaké příšery s otevřenou tlamou. Vstupní platforma budovy je lehce zvednutá a vypadá jako jazyk, vcelku to vypadá jako spodní čelist posvátného monstra. Strany budovy jsou zdobeny kaskádou masek boha Chaaca, vypracovaných mozaikově z kamenů, poštukovány a to vše je ještě pomalováno různými barvami, převážně červenou. Tato struktura má 8 místností a nahoře uprostřed měla také hřeben.

      Struktura III - ta se nachází severně od hlavního prostranství a skládá se z nízké báze se schodištěm uprostřed a sérií místností po obou stranách. V této budově se našly evidence o nejpozdnějším obydlení tohoto místa.

      Struktura IV - ta se nachází na jižní straně hlavního prostranství a také má centrální schodiště, nad kterým to vypadá, že také byly nějaké místnosti.

      Struktura VI - se nachází na jihovýchodě jádra Chicanny. Uprostřed budovy je hlavní vstupní schodiště a jsou tam také další, menší schodiště po stranách, po kterých se jde do pozdnějších zástaveb. Na její hlavní fasádě můžeme obdivovat kaskády masek nosatého boha a zbytky zoomorfní masky nahoře, kde také byl hřeben.

      Struktura XI - se skládá z malého paláce o 12-ti místnostech. Podle zbytků keramiky, které zde byly nalezeny lze usoudit, že jde o nejranější místo Chicanny, které bylo několikrát přestavěno.

      Struktura XX - ta se nachází asi 300 metrů severovýchodně od hlavního náměstí. Je to dvoupatrová čtyřúhelníková budova, jejíž první patro má 11 ložnic a druhé patro 4. Tyto čtyři místnosti mají zdobené stolice rozetami, které připomínají lidské obličeje. Budova má vnitřní schodiště rozděleno na dvě části, takto se dá do místností vstoupit i z venku budovy. Hlavní fasáda této struktury se skládá ze zoomorfního průčelí, každá část pokrývá jedno patro. To vrchní obsahuje kaskády masek Chaaca a bylo korunováno hřebenem. Všude po stranách fasády jsou zbytky zoomorfních portálů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page