top of page

Chacchobén

Chakchoben

Chakchoben

Chakchoben

Chakchoben

Chakchoben

Chakchoben

Chakchoben

Chakchoben

Chakchoben

Chakchoben

Chakchoben

Chakchoben

Chacchobén je mayské archeologické naleziště ve státě Quintana Roo 70 km od Chetumalu. Jeho název znamená ,,barevná kukuřice". V areálu jezer se jedná o největší mayské sídlo. S vykopávkami na tomto místě se začalo v roce 1994 a k dnešnímu datu se zrekonstruovalo několik nejdůležitějších budov tvořících jádro města, které se rozprostírá na 70 ha. Nejdůležitější konstrukce Chacchobenu jsou ,,Gran Basamento", ,,Las Vías" a skupina II, ve které se nachází nejvyšší budova sídla. Charakter těchto architektonických skupin je občansko-náboženský, potvrzuje to velký nález držáků na kadidla nalezených u Gran Basamenta a v hlavních budovách, které vypadají jako chrámy.

      Je docela možné, že první obyvatelé regionu se zde usadili již v době pozdní předklasické (200 let př.n.l.) v malých obydlích okolo lagun. Nicméně místo nabylo monumentální důležitosti až v době raně klasické. V následujících obdobích bylo sídlo obydleno a rozkvétalo asi do roku 700 n.l., pak bylo na dlouhou dobu opuštěno a znovu osídleno , i když jen částečně, v době pozdní poklasické. Z této doby právě pochází úlomky nalezených držáků kadidel. Jediné dvě stély s hyeroglyfickými zápisy představují nečitelné texty, proto se může předpokládat pouze podle architektonického stylu, že Chacchobén byl místem, které bylo nějakým způsobem spjato s Peténskem.

 

 

 

bottom of page