Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak je mayské archeologické místo, nachází se v lakandonském lese zhruba 30 km na jih od Yaxchilánu a nedaleko hranice s Guatemalou. Všechny stavby byly postaveny zhruba v letech 500 až 800 n.l. Jeho jméno v mayštině znamená ,,Pomalované stěny" a proto je také toto místo slavné. Tyto velice výrazné malby nám hodně objasňují každodenní život mayů.

 

      Archeologická zóna Bonampak je místo z mayské doby klasické, i když pravděpodobně bylo osídleno už dříve. Jeho vrchol se odhaduje v období mezi lety 650 až 850 a závisel na ,,Piedras Negras" v VII. století. Později se spojil s Yaxchilánem díky svému Ajawu Chan Muwanovi, který se oženil s princeznou, pravděpodobně dcerou Itzamnaaje Balama III.

 

      Říká se, že archeologickou zónu objevil Giles Healy a Carlos Frey na přelomu dubna a května roku 1946, kteří byli informováni lakandonskými indiány, kteří častokrát do místa přicházeli, aby tak realizovali kult v budovách města. Nicméně jako v mnoha ostatních případech, indiáni už to místo znali a nález se přičítá dvěma z nich: José Pepe Chamor a Acasio Chan.

 

      V Bonampaku existují různé budovy střední velikosti, které obklopují ústřední náměstí a některé z nich vlastní krásně vytesávané stély. Jeho fáma se však připisuje nástěnným malbám, které se nacházejí v jednom z jeho domů známém jako ,,Templo de los Murales" (Chrám Nástěnných Maleb). Jedná se o budovu o třech místnostech kompletně vymalovanou v období klasickém, už známém pro svou keramiku a jiné méně důležité fakta.

 

      Malby jsou z roku 790 a byly realizovány komplexní technikou, kde se na leštěnou fresku z kalu aplikovaly pigmentace. Nástěnné malby ukazují, že se na nich podílela ruka mistra, který pracoval za pomoci alespoň dvou pomocníků. Malby ukazují sérii událostí své doby s velkým realismem. První představuje proces kněžích a šlechty. Orchestr hraje na dřevěné trumpety, bije na bubny a ostatní hudební nástroje, mezitím co se šlechta baví mezi sebou. Druhý představuje válečnou scénu s vězni sedícími před pánem Chan Muwanem z Bonampaku, kterým jsou vytrženy nehty z prstů na rukou. Předpokládá se, že vězni byli připraveni k obětování. Třetí představuje ceremonii s bohatě ozdobenými tanečníky s božskýma maskama a rodinu vládce propichujíc si jazyk jehlama z magueye až do krvácení, v jednom z mnoha druhů obětí, které praktikovali obyvatelé mezoameriky. Scéna je doprovázena číselnými daty a jmény účastníků ceremonie.

Mary Miller, profesorka university v Yale, která řídí studia těchto maleb, napsala, že pravděpodobně žádný jiný antický artefakt Nového Světa nenabízí takovou komplexní vizi prehispánské společnosti, jako nástěnné malby v Bonampaku. Žádná jiná práce spojená s mayi nás nepřiblíží životu jejich šlechty s takovými detaily, jako Bonampak a jeho nástěnné malby.