top of page

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak

Bonampak je mayské archeologické místo, nachází se v lakandonském lese zhruba 30 km na jih od Yaxchilánu a nedaleko hranice s Guatemalou. Všechny stavby byly postaveny zhruba v letech 500 až 800 n.l. Jeho jméno v mayštině znamená ,,Pomalované stěny" a proto je také toto místo slavné. Tyto velice výrazné malby nám hodně objasňují každodenní život mayů.

 

      Archeologická zóna Bonampak je místo z mayské doby klasické, i když pravděpodobně bylo osídleno už dříve. Jeho vrchol se odhaduje v období mezi lety 650 až 850 a závisel na ,,Piedras Negras" v VII. století. Později se spojil s Yaxchilánem díky svému Ajawu Chan Muwanovi, který se oženil s princeznou, pravděpodobně dcerou Itzamnaaje Balama III.

 

      Říká se, že archeologickou zónu objevil Giles Healy a Carlos Frey na přelomu dubna a května roku 1946, kteří byli informováni lakandonskými indiány, kteří častokrát do místa přicházeli, aby tak realizovali kult v budovách města. Nicméně jako v mnoha ostatních případech, indiáni už to místo znali a nález se přičítá dvěma z nich: José Pepe Chamor a Acasio Chan.

 

      V Bonampaku existují různé budovy střední velikosti, které obklopují ústřední náměstí a některé z nich vlastní krásně vytesávané stély. Jeho fáma se však připisuje nástěnným malbám, které se nacházejí v jednom z jeho domů známém jako ,,Templo de los Murales" (Chrám Nástěnných Maleb). Jedná se o budovu o třech místnostech kompletně vymalovanou v období klasickém, už známém pro svou keramiku a jiné méně důležité fakta.

 

      Malby jsou z roku 790 a byly realizovány komplexní technikou, kde se na leštěnou fresku z kalu aplikovaly pigmentace. Nástěnné malby ukazují, že se na nich podílela ruka mistra, který pracoval za pomoci alespoň dvou pomocníků. Malby ukazují sérii událostí své doby s velkým realismem. První představuje proces kněžích a šlechty. Orchestr hraje na dřevěné trumpety, bije na bubny a ostatní hudební nástroje, mezitím co se šlechta baví mezi sebou. Druhý představuje válečnou scénu s vězni sedícími před pánem Chan Muwanem z Bonampaku, kterým jsou vytrženy nehty z prstů na rukou. Předpokládá se, že vězni byli připraveni k obětování. Třetí představuje ceremonii s bohatě ozdobenými tanečníky s božskýma maskama a rodinu vládce propichujíc si jazyk jehlama z magueye až do krvácení, v jednom z mnoha druhů obětí, které praktikovali obyvatelé mezoameriky. Scéna je doprovázena číselnými daty a jmény účastníků ceremonie.

Mary Miller, profesorka university v Yale, která řídí studia těchto maleb, napsala, že pravděpodobně žádný jiný antický artefakt Nového Světa nenabízí takovou komplexní vizi prehispánské společnosti, jako nástěnné malby v Bonampaku. Žádná jiná práce spojená s mayi nás nepřiblíží životu jejich šlechty s takovými detaily, jako Bonampak a jeho nástěnné malby.

 

bottom of page