top of page

Becan

Becan

Becan

Becan

Becan

Becan

Becan

Becan

Becan

Becan

Becan

Becan

Becan

Becán - je mayské archeologické naleziště v mexickém státě Campeche. Je charakteristický tím, že je obklopen jámou, jedinou v mayské oblasti v Mexiku, což si někteří odborníci vykládají jako svědectví nekonečných válek mezi městy. Jiní odborníci si to zase vykládají tak, že jáma dělí společenské vrstvy, tedy prostor za jámou je ten, kde se tyčí monumentální budovy a to je místo vyhrazeně pro elitu. Vstoupit do Becánu se mohlo sedmi vstupními branami: tři byly na severu, dvě na jihu a jedna na východě. Tou poslední se vstupuje do města v současnosti. V areálu za jamou, tedy v části nižší společenské vrstvy, se nacházejí menší stavby, které sloužily jako obytná místa, sklady, svatyně, zemědělské terasy atd. Zde žila většina lidu, který živil vládnoucí dynastii v Becánu.Toto město bylo jedním z hlavních regionálních měst v Campeche, regionu Río Bec. Jméno Becán městu dali archeologové Karl Ruppert a Juan Denison, kteří toto místo ,,znovuobjevili" v roce 1934, když zde pracovali jako výzkumníci pro washingtonskou Carnegie. V mayštině Becán znamená ,,rokle plná vody", vzhledem k tomu, že město je obklopeno jámou. Becán také může znamenat ,,Hadí stezka" (be - stezka, kan - had).

 

Historie      Záznamy o lidském osídlení Becánu zasahují do roku 600 př.n.l. Nicméně doba rozkvětu spadá na období mezi lety 600 - 1000 n.l., kdy toto město bylo hlavním regionálním sídlem, ve kterém se soustředil majetek a větší počet služebních staveb a mělo také výhodnou strategickou pozici, skoro uprostřed poloostrova Yucatán. Postupně však Becán ztrácel na důležitosti a obyvatel ubývalo až k postupnému vylidnění v roce 1450 n.l.  

   

Struktura I - je charakteristická svými dvěma masívními bočními věžmi dosahujícími výšky 15-ti metrů, na jejichž vrcholech se nacházejí 4 otvory a ty možná sloužily k astronomickým pozorováním. Jižně od této struktury mayové postavili na kamenném výstupku dvoupatrovou budovu s obloukovitými místnostmi.     

 

Struktura II - uzavírá náměstí na západní straně. Uvnitř jsou různé místnosti. V zadních ložnicích jsou jakési kamenné lavice, což tak trochu připomíná mayské postele. Fasáda je také bohatě zdobena dokonale opracovanými kamennými kvádry a reliéfy v podobě šachovnicí anebo křížů ponořených do zdi, což budí dojem, jako by měly třásně.

 

Struktura III - má centrální schodiště po jehož stranách jsou místnosti z neopracovaného kamene rozmístěny v obou patrech budovy. Přímo naproti schodiště se nachází kulatý oltář, na kterém se pravděpodobně zanechávaly různé dary a oběti.

 

Struktura IV - tady opět můžeme obdivovat široké centrální schodiště, které umožňuje vstup do horního patra. Hrany schodiště jsou zaoblené. Nahoře jsou základy různých místností orientovaných směrem k nádvoří. Fasáda je zdobena zoomorfními maskami skládajících se z kamenné mozaiky.

 

Struktura VIII - je to objemná jednopatrová budova s postranními věžemi a uprostřed hlavní fasády je obrovská maska. Zdánlivě zde bylo nahoře 9 místností, kde nebyla ani ventilace a ani přírodní osvětlení, proto je možné, že sloužily jako sklady anebo také mohly sloužit k náboženským účelům, takovým, kde nesmělo vniknout světlo (hladovky, modlitby, sebeobětování apod).

 

Struktura IX - je to nejvyšší budova v Becánu a měří 32 metrů. Vypadá to, že nahoru vedlo široké schodiště, které stoupalo do chrámu umístěného nahoře. Je taky možné, že tato budova byla hlavní svatyní Becánu.

 

Struktura X - má 12 místností různě rozložených ve všech patrech. Nahoře byl chrám, jehož fasáda byla zdobena reprezentací boha Itzamná, božstvo stvořitel, také znám jako Zemská Příšera. Symbolický obsah komplexu doplňoval hřeben, na němž byly vymodelovány štukové figury, ze kterých zůstaly pouze úlomky. Ještě se tu zachovalo nadpraží, které rozděluje dvě centrální místnosti, nad kterým byl ještě zdobený poštukovaný hřeben s různými barevnými motivy.

bottom of page